Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου-χορτοκοπή στην Π.Ε. Φωκίδας» συνολικού προϋπολογισμού, 200.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου-χορτοκοπή στην Π.Ε. Φωκίδας» συνολικού προϋπολογισμού, 200.000,00 € με Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ

Read More »

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση έναντι τιμήματος, τμήμα του υπ. αριθμ. 23 τεμαχίου της Διανομής του Αγροκτήματος «ΑΧΛΑΔΙ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝ. ΝΕΟΝ ΚΟΥΜΒΑΟΝ (ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ)» του έτους 1930, εμβαδού 7.959,70τ.μ., στην Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου, της Δ.Ε. Εχιναίων, του Δήμου Στυλίδας Π.Ε. Φθιώτιδας.

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση έναντι τιμήματος, τμήμα του υπ. αριθμ. 23 τεμαχίου της Διανομής του Αγροκτήματος «ΑΧΛΑΔΙ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝ. ΝΕΟΝ

Read More »

Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016 για την υποβοήθηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, σε ότι αφορά υδραυλικά έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Φράγμα Σεττα – Μανίκια Ν.Ευβοίας

Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016 για την υποβοήθηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, σε ότι αφορά υδραυλικά

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών προσωρινής στέγασης πληγέντων από φυσικές καταστροφές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών προσωρινής στέγασης πληγέντων από φυσικές καταστροφές Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 – ,

Read More »

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2021-2022» Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 199571

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο

Read More »