Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ν..3 Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υπηρεσία“Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυμφρηστού για τα έτη 2021-2022

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ν..3 Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υπηρεσία“Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυμφρηστού για τα έτη

Read More »

Δημοσίευση Περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: ¨Κατασκευή τάφρου όδευσης στην Εθ.Οδό 27″

Δημοσίευση Περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: ¨Κατασκευή τάφρου όδευσης στην Εθ.Οδό 27″ Στοιχεία επικοινωνίας: email: m.faropoulou@fokida.gr, Πληροφορίες: Μ.ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΗΛ. 2265350570   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΟΣ ΑΚΡ.ΑΝΤ ΤΕΥΔ

Read More »

Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε.Βοιωτίας

Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε.Βοιωτίας Τηλ.: 2261350290 FAX: 2261350265 Πληροφορίες: Π. Καραλή 99884_3396_20210517_ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ_ΙΑΤΡΟΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΙΑΤΡΟΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Read More »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς-Η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια οκτώ (8) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνες απεικόνισης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς-Η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια οκτώ (8) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών με

Read More »

Ανοιχτός διαγωνισμός για την δημοπράτηση του έργου «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση Επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι-Γαύρος (Δ΄ ΦΑΣΗ)»(CPV: 45233141-9, 50232100-1 ) της ΠΕ Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.280.000,00€ ευρώ με ΦΠΑ 24%

Ανοιχτός διαγωνισμός για την δημοπράτηση του έργου «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση Επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι-Γαύρος (Δ΄ ΦΑΣΗ)»(CPV: 45233141-9, 50232100-1 ) της ΠΕ Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.280.000,00€

Read More »