Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης, με “συνοπτικό διαγωνισμό” του αρθρ. 117 του Ν. 4412/2016 μελέτης “Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της Παραλίας Αγ. Αποστόλων”

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕ “ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ” ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 117 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ΝΣΗ

Read More »

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΄΄Προμήθεια αντιπαγετικού άλατος για αποχιονισμούς 2021-2023΄΄

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΄΄Προμήθεια αντιπαγετικού άλατος για αποχιονισμούς 2021-2023΄΄ Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100 ΤΗΛ. ΕΠ.

Read More »

4η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Π.Ε.Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, στα πλαίσια του ΔΣΑ

4η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Π.Ε.Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, στα πλαίσια του ΔΣΑ Στοιχεία επικοινωνίας:

Read More »

Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο ΄΄Προμήθεια πινακίδων, χιονοδεικτών και χρωμάτων για το οδικό δίκτυο Φωκίδας ΄΄

Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο ΄΄Προμήθεια πινακίδων, χιονοδεικτών και χρωμάτων για το οδικό δίκτυο Φωκίδας ΄΄ Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37

Read More »

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο: « Κατασκευή αρδευτικού αγωγού εμπλουτισμού υδάτων στην Τ.Κ. Ανθήλης» με Κωδικό CPV: 45232120-9

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο: « Κατασκευή αρδευτικού αγωγού εμπλουτισμού υδάτων στην Τ.Κ. Ανθήλης» με Κωδικό

Read More »

Συντήρηση πρανών με χορτοκοπή και καθαρισμό ερισμάτων κ.λ.π. στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο Ν.Φωκίδας

Συντήρηση πρανών με χορτοκοπή και καθαρισμό ερισμάτων κ.λ.π. στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο Ν.Φωκίδας Στοιχεία επικοινωνίας: Α.ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ 2265350562, Α.ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ 2265350568 Διαβιβαστικο Στις Εφημεριδες_ΑΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Read More »

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Βοιωτίας

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Βοιωτίας Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 2261350290 FAX: 2261350265 Πληροφορίες: Π. Καραλή 80835_2800_20210420_signed 80835_2800_20210423_ΟΡΘΗ

Read More »

Κοπή χόρτων και κλαδιών στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Κοπή χόρτων και κλαδιών στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Τηλ.: 2261350273 FAX: Πληροφορίες: Π. Καλλιώρας 6ΕΖΑ7ΛΗ-ΩΥΦ ΑΝΑΡΤΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Read More »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαίδας αρδευτικής περιόδου έτους 2021”

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαίδας αρδευτικής περιόδου έτους 2021” Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 2261350244 FAX: 2261350239 Πληρ.:  Ντάης

Read More »

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το Έργο : “Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο του Μουσικού Σχολείου Λαμίας επί της Ε.Ο. 38 Λαμίας – Καρπενησίου”

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το Έργο : “Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο του Μουσικού Σχολείου Λαμίας επί

Read More »