Προμήθεια και εγκατάσταση παρελκόμενου εξοπλισμού πολυμηχανήματος ΙΧ121637 για κοπή χόρτων και κλαδιών, στην Π.Ε.Ευρυτανίας

Προμήθεια και εγκατάσταση παρελκόμενου εξοπλισμού πολυμηχανήματος ΙΧ121637 για κοπή χόρτων και κλαδιών, στην Π.Ε.Ευρυτανίας Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Read More »

7η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη 2020-2021,2021-2022(2 νέα δρομολόγια)

7η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη 2020-2021,2021-2022(2 νέα δρομολόγια) Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Read More »

Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ”,για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής

Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ”,για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού

Read More »

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο “Ανακαίνιση εξωτερικών όψεων, χώρων υγιεινής και Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου της ΔΤΕ”

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο “Ανακαίνιση εξωτερικών όψεων, χώρων υγιεινής και Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου της ΔΤΕ”

Read More »

Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών – συντήρηση-επισκευή ελαστικών, οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022

Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών – συντήρηση-επισκευή ελαστικών, οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022 Τηλ.: 2261350273 FAX: 2261350265 Πληροφορίες: Π. Καλλιώρας

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 2 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “HORIZON 2020” –

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν.2 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης:«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD

Read More »

Κατασκευή υδραυλικού αναβαθμού και προσωρινής γέφυρας Καταντη Παλαιάς Γέφυρας Βίστριζας

Κατασκευή υδραυλικού αναβαθμού και προσωρινής γέφυρας Καταντη Παλαιάς Γεφυρας Βίστριζας Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Κατασκ. Συγκ. Εργων, email: k.kakkavas@pste.gov.gr.,τηλ. :

Read More »

15/2021 Πρόσκληση για την κατηγορία Α” Λεωφορεία” για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για το έτος 2020-2021 στην Π.Ε.Εύβοιας

15/2021 Πρλοσκληση για την κατηγορία Α ” Λεωφορεία” για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για το έτος 2020-2021 στην Π.Ε.Εύβοιας Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ

Read More »

14/2021 Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α “Λεωφορεία” στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω ΔΣΑ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Εύβοιας

14/2021 Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α “Λεωφορεία” στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω ΔΣΑ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς

Read More »

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης, με “συνοπτικό διαγωνισμό” του αρθρ. 117 του Ν. 4412/2016 μελέτης “Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της Παραλίας Αγ. Αποστόλων”

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕ “ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ” ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 117 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ΝΣΗ

Read More »