Π.Ε.Φθιώτιδας:Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας-Λειβαδιάς-Λαμίας Τμήμα: Όρια νομών Βοιωτίας,Φθιώτιδας-Λαμία

Π.Ε.Φθιώτιδας: Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας-Λειβαδιάς-Λαμίας Τμήμα:Όρια νομών Βοιωτίας,Φθιώτιδας-Λαμία              Στοιχεία επικοινωνίας       Π.Ε.Φθιώτιδας, Δ/νση Τεχνικών Εργων,      τηλ.

Read More »

Π.Ε.Φθιώτιδας: Επέκταση λιμένα Γλύφας

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επέκταση λιμένα Γλύφας»    Στοιχεία επικοινωνίας:  Π.Ε.Φθιώτιδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων  email:

Read More »

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την « Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών

Read More »

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017 υποέργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 27 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΡΑΒΙΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ Β΄ΦΑΣΗ

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 &2017 υποέργο

Read More »

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 ΚΑΙ 2017

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 ΚΑΙ 2017   Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ

Read More »

Π.Ε.Ευρυτανίας: Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Κεράσοβο- Κρέντη-Παλαιοκατούνα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΡΑΣΟΒΟ – ΚΡΕΝΤΗ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ “, µε προϋπολογισμό 150.000,00€ , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).   Στοιχεία επικοινωνίας: Π.Ε.Ευρυτανίας, Δ/νση

Read More »