Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για μεταφορές μαθητών 2017

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,Γ. Καραϊσκάκη 1,

πληροφορίες κα Νεκταρία Δροσίνη, τηλ 2237350713

Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

254403-3286_PROSKLHSHS_No3_DIAPRAGMATEYSH_ME_ADAM_1.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 3784,05
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 17/11/2017
Ημ/νία λήξης: 23/11/2017
ΑΔΑ: Ω1ΙΞ7ΛΗ-2Ε1
Αρ. Πρωτ.: 254403/3286
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 254841/2042