Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   Στοιχεία επικοινωνίας: Π.Σ.Ε.,Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την π.υ. μεταφοράς μαθητών λόγω μη ανάδειξης μειοδότη στον Ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπ/σης ΦΩΚΙΔ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 2265350512E-MAIL: k.kavvouras@fokida.gr  PEE_GIA_EKTAKTA_DROMOLOGIA_MA8ITIKWN_11-10-2017.pdf

Read More »

Προμήθεια άλατος αποχιονισμού Π.Ε.Βοιωτίας

Συνοπτικός δημόσιος γιαγωνισμός για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού Π.Ε.Βοιωτίας   Στοιχεία επικοινωνίας: Π.Ε.Βοιωτίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών Email: dmakri@viotia .gr, Τηλ.: 2261350290,FAX: 2261350265               

Read More »

Ορθή Επανάληψη ως προς το Πρωτόκολλο: Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2017-2018

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής

Read More »

Yπηρεσίες μεταφοράς μαθητών , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας                Στοιχεία επικοινωνίας:        Ανδριά

Read More »