Συντήρηση και συμπλήρωση φωτεινής σηματοδότησης κόμβων στο Ε.Ο.Δ. αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε. (Χρήση 2014-2017)-Β΄ΦΑΣΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  διακηρύσσειτην με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ Φ.Π.Α.),   Στοιχεία επικοινωνίας: Περιφέρεια

Read More »

Εκμίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση υλικών και επίπλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση υλικών και επίπλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα   Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση

Read More »

ΠΕ Ευρυτανίας:Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού δικτύου (Έτους 2016)

Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου:«Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού δικτύου (Έτους 2016) προυπολογισμού 240.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%   Στοιχεία επικοινωνίας: Π.Ε.Ευρυτανίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων τηλ. 2237352429, Κατσαντώνη

Read More »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Νεκταρία Δροσίνη, τηλ 2237350713. Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική

Read More »

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017 στην Π.Ε.Εύβοιας

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του

Read More »