2/2023 Πρόσκληση (Κατηγοριών Γ & Δ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών Α/ΘΜΙΑΣ & Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε.Ευβοίας για τα σχολικά έτη  2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026” μέσω ΔΣΑ με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 8.077.848,87 με ΦΠΑ και δικ.προαίρεσης 25%

2/2023 Πρόσκληση (Κατηγοριών Γ & Δ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών Α/ΘΜΙΑΣ & Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε.Ευβοίας για τα σχολικά έτη  2023-2024, 2024-2025

Read More »

1/2023 Πρόσκληση (Κατηγοριών Α & Β) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρειών “Μεταφοράς μαθητών Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης Π.Ε.Ευβοίας για τα σχολικά έτη 20223-2024, 2024-2025 & 2025-2026” μέσω ΔΣΑ με τη χρήση του  ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προυπολογισμού 7.973.066,94 με ΦΠΑ και δικ.προαίρεσης 25%

1/2023 Πρόσκληση (Κατηγοριών Α&Β) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρειών “Μεταφοράς μαθητών Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης Π.Ε.Ευβοίας για τα σχολικά έτη 20223-2024, 2024-2025 & 2025-2026”

Read More »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου (375 τόνοι) για τις ανάγκες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου (375 τόνοι) για τις ανάγκες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Read More »

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στα γήπεδα Πουρνου και Καθενων

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στα γήπεδα Πουρνου και Καθενων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Λ.ΧΑΪΝΑ 93.

Read More »

Επισκευή Κρηπιδότοιχων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένων Ιτέας-Κίρρας ΛΤ ΦΩΚΙΔΑΣ

«Επισκευή Κρηπιδότοιχων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένων Ιτέας-Κίρρας ΛΤ ΦΩΚΙΔΑΣ» Α.ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ 2265350562, Α.ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ 2265350568 1_ tεχνική έκθεση 2_ προυπολογισμος-4 3_ τιμολογιο εργασιων-2 4_ εσυ 1.περιληψη _

Read More »

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας «Μικρά λιμενικά έργα Αγ. Γεωργίου Λιχάδας (Επέκταση προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφυγίου Αγ.Γεωργίου Λιχάδας)»

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας «Μικρά λιμενικά έργα Αγ. Γεωργίου Λιχάδας (Επέκταση προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφυγίου Αγ.Γεωργίου Λιχάδας)» Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ

Read More »