Προμήθεια αδειών χρήσης RDBMS και support (ORACLE DATABASE) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία, Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.-ΚΗΜΔΗΣ.1

Read More »

Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»., προϋπολογισμού 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.24%.

Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

Read More »

Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις ανάγκες του επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας

Προμήθεια πινακίδων σήμανσης» για τις ανάγκες του επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 –

Read More »

Αποκατάσταση ζημιών του φέροντος οργανισμού της υφιστάμενης γέφυρας Βίστριζας, στην επαρχιακή οδό Συκάς – Αγ. Σώστης. Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 202364

διακηρυξη-ανωδομη2023 περιληψη διακηρυξησ-ανωδομη2023 προυπολογισμοσ-ανωδομη τεχνικη περιγραφη γεφυρασ βιστριζας τιμολογιο- ανωδομη οικονομική_προσφορά_έργου_αρ___190923 espd-request-v2-1 εσυ- ανωδομη

Read More »

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΝΑ & ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜ. ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΟΝΑ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΝΑ & ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜ. ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 ΚΑΙ ΤΑ

Read More »

3η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025-, 2025-2026

3η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025-, 2025-2026 Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Read More »