Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για το έργο: «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) Νομού Ευρυτανίας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για το έργο: «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ)

Read More »

Η Π.Στ.Ε. – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό (Πρόχειρος του άρθρ. 117 του Ν.4412/16) με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ”.

Η Π.Στ.Ε. – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό (Πρόχειρος του άρθρ. 117 του Ν.4412/16) με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ

Read More »

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΥΣΟΥ

“ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΥΣΟΥ” Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ, ΤΗΛ. 2237352421.   ΕΣΥ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___280521 (1) π.υ Περίληψη ανηρτημένη ΨΟΧΕ7ΛΗ-6ΕΛ

Read More »

Η Π.Στ.Ε. – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Σηπιάδας”

Η Π.Στ.Ε. – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Σηπιάδας” Στοιχεία επικοινωνίας:

Read More »

Η Π.Στ.Ε. – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ” «Μελέτη οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Μετοχίου»

Η Π.Στ.Ε. – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ” «Μελέτη οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Μετοχίου» Στοιχεία

Read More »

Η Π.Στ.Ε. – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ” Μελέτη οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Χιλιαδούς”

Η Π.Στ.Ε. – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ” Μελέτη οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Χιλιαδούς” Στοιχεία

Read More »