Προμήθεια (105) εκατόν πέντε τεμαχίων λαμών για τον εκχιονισμό του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για “Προμήθεια (105) εκατόν πέντε τεμαχίων λαμών για τον εκχιονισμό του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”

Read More »

Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2017-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 112728/1168/26-5-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Read More »

Π.Ε.Φωκίδας:Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκαπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

Read More »

Μεταφορά μαθητών στα πλαίσια της παράτασης μαθητικών δρομολογίων μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας για τρία σχολικά έτη 2017-2018,2018-2019 και 2019-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ

Read More »

Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας έτους 2017

Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου  προμήθειας χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας έτους 2017   Στοιχεία επικοινωνίας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Read More »

Καθαρισμός τάφρων και εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Εύβοιας-Β Φάση

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού έργου: «Καθαρισμός τάφρων και εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Εύβοιας-Β Φάση»   Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας, τηλ.2221353818-2221353805, Λεωφ.Χαινά 93-Χαλκίδα, 34100

Read More »