ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024»

Τηλ.: 2261350244, 273 FAX: 2261350265

ΑΝΑΡΤΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΩΠΑΪΣ 2022-2024

ΨΠΡ47ΛΗ-956_ΑΝΑΡΤΕΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΩΠΑΪΣ 2022-2024

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΩΠΑΪΣ 2022-2024

espd-request-v2

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 638570,15€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Γεωλογικά
Ημ/νία έκδοσης: 10/12/2021
Ημ/νία λήξης: 12/01/2022
ΑΔΑ: 21PROC009718942
Αρ. Πρωτ.: 279301_7303
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email