278765/4863/10-12-21,8/2021 ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου»

278765/4863/10-12-21,8/2021 ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου» Στοιχεία επικοινωνίας:

Read More »

278760/4860/10-12-21,7/2021 ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Αγράφων»

278760/4860/10-12-21,7/2021 ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Αγράφων» Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού,

Read More »

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΤΡΙΖΟΙΝΙΚΟΥ»

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΤΡΙΖΟΙΝΙΚΟΥ» Στοιχεία επικοινωνίας: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας – Δ/νση Τεχνικών Έργων,

Read More »

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024» Τηλ.: 2261350244, 273 FAX:

Read More »

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ , Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ»

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ , Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» Στοιχεία επικοινωνίας: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα, Φωκίδας –

Read More »