Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ευβοίας

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ευβοίας

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. KΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΤΗΛ 2221353710-711, FAX. 2221036073.

espd-request-v2(3)_NEW

ΑΔΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ 2021

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_KOLOSSOS

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 47600,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις
Ημ/νία έκδοσης: 25/06/2021
Ημ/νία λήξης: 12/07/2021
ΑΔΑ: ΨΘΙΖ7ΛΗ-Ω73
Αρ. Πρωτ.: 136250/3546
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email