16/2021 Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β “ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ” στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω ΔΣΑ για την ανάθεση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Εύβοιας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛ 2221353710-709.

16_2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 580588.15
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 15/06/2021
Ημ/νία λήξης: 25/06/2021
ΑΔΑ: 21PROC008765242 2021-06-15 (ΑΔΑΜ)
Αρ. Πρωτ.: 126510/3310/15-06-2021
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 128943/1353
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email