15/2021 Πρόσκληση για την κατηγορία Α” Λεωφορεία” για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για το έτος 2020-2021 στην Π.Ε.Εύβοιας

15/2021 Πρλοσκληση για την κατηγορία Α ” Λεωφορεία” για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για το έτος 2020-2021 στην Π.Ε.Εύβοιας

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ ΤΗΛ 2221353710-706, FAX. 2221036073.

15_2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (ΑΔΑΜ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΝΑ ΕΤΟΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΟΡΘΟ)

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 32175.4€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 29/04/2021
Ημ/νία λήξης: 09/05/2021
ΑΔΑ: 21PROC008551495 2021-04-29 (ΑΔΑΜ)
Αρ. Πρωτ.: 88461/2384/29-04-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email