14/2021 Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α “Λεωφορεία” στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω ΔΣΑ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Εύβοιας

14/2021 Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α “Λεωφορεία” στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω ΔΣΑ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Εύβοιας

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ ΤΗΛ 2221353710-706, FAX. 2221036073

14_2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (ΑΔΑΜ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΟΡΘΟ)

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 241777,43€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 23/04/2021
Ημ/νία λήξης: 03/05/2021
ΑΔΑ: 21PROC008521858 2021-04-2
Αρ. Πρωτ.: 84082/2264/23-04-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email