Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στην οδό Αλίαρτος Στροβίκι»

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 582000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 06/05/2021
Ημ/νία λήξης: 12/05/2021
ΑΔΑ: 62107ΛΗ-ΔΘΔ
Αρ. Πρωτ.: 76044/1553/14-04-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email