Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΗΛ 2221353710-711, FAX. 2221036073.

 

ESPD

ΑΔΑΜ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΔΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΔΑΜ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΤΕ

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 300000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 31/03/2021
Ημ/νία λήξης: 27/04/2021
ΑΔΑ: 61377ΛΗ-30Ω
Αρ. Πρωτ.: 60680/1692
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email