ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια λαμών εκχιονισμού για τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα¨, προϋπολογισμού 10.000,00€ με ΦΠΑ., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια λαμών εκχιονισμού για τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα¨, προϋπολογισμού 10.000,00€ με ΦΠΑ., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΑΜΕΣ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 10000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Ενεργειακά
Ημ/νία έκδοσης: 31/03/2021
Ημ/νία λήξης: 09/04/2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email