Ανακαίνιση-διαμόρφωση χώρων νέου Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

email:x.kontaktsi@pste.gov.gr, Τηλ.2231352732, 2231352723,Fax. 2231352710, Θερμοπυλών 60-Λαμία,Τ.Κ.35100

Πληροφορίες: Xρ.Κοντακτσή

 

 

 

109851-NEA_PERILIPSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 390000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 17/08/2015
Ημ/νία λήξης: 17/08/2015
ΑΔΑ: 6ΜΙΓ7ΛΗ-Τ5Μ
Αρ. Πρωτ.: 108688/3216
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 20-8-2015