Ανακαίνιση-διαμόρφωση χώρων νέου Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Στοιχεία επικοινωνίας: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων email:x.kontaktsi@pste.gov.gr, Τηλ.2231352732,

Read More »