Αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας, την διασύνδεσή τους με το κέντρο λήψης σημάτων και των υπηρεσιών φύλαξης των κτριριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε Βοιωτίας για το έτος 2017- 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ   για το έτος 2017- 2018, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Στοιχεία επικοινωνίας;

Email: dmakri@viotia .gr, τηλ. 2261350290, FAX: 2261350265                        

Πληρoφορίες:  Δέσποινα Μακρή

 

DIAKIRIKSI_FILAKSIS_KTIRIAKON_EGKATASTASEON_PE_VOIOTIAS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 74400,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Συνοπτικός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 24/01/1970
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: 7-7
Αρ. Πρωτ.: 162962_3465
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 21-07-2017