Αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας, την διασύνδεσή τους με το κέντρο λήψης σημάτων και των υπηρεσιών φύλαξης των κτριριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε Βοιωτίας για το έτος 2017- 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε

Read More »