Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4/2024 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου, Διαγωνισμού Κάτω Των Ορίων για την “Προμήθεια ανταλλακτικών και Επισκευή – Συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας”

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4/2024   Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου, Διαγωνισμού Κάτω Των Ορίων για την “Προμήθεια ανταλλακτικών και Επισκευή – Συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας”.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Φθιώτιδας, Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 – ,

Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική

 

espd-request-v2 (6)

διακήρυξης_προμηθειών_ανταλλακτικά _κημδησ

περιληψη προκηρυξησ_διαυγεια

υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς(2)

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 79.000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 01/04/2024
Ημ/νία λήξης: 16/04/2024
ΑΔΑ: ΨΡΛΛ7ΛΗ-ΧΩΑ
Αρ. Πρωτ.: 69305