Επισκευή διατηρητέου κτιρίου (Παλαιά Βυρσοδεψία) στην περιοχή ΄΄Χάρμαινα΄΄ Άμφισσας

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 503000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 29/02/2024
Ημ/νία λήξης: 18/03/2024
ΑΔΑ: 93Ν37ΛΗ-Γ50
Αρ. Πρωτ.: 45099