Παροχή υπηρεσιών διακίνησης αλληλογραφίας ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, διάρκειας δυο (2) ετών, προϋπολογισμού 30.082,40€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής

Παροχή υπηρεσιών διακίνησης αλληλογραφίας ταχυμεταφοράς (courier) για τηνκάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, διάρκειας δυο (2) ετών, προϋπολογισμού 30.082,40€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

e-mail: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

προσκληση υποβολησ προσφορασ.κημδησ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 30082,40€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 23/02/2024
Ημ/νία λήξης: 07/03/2024
Αρ. Πρωτ.: 40484/23-2-2024