Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α & Β Τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α & Β Τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Τηλ.: 2261350290, 249 FAX: 2261350265

espd-request-v2 (6)

αναρτητεα περιληψη διακηρυξησ_παγιδοθεσια 2024-2025

εντυπο οικονομικησ προσφορασ _παγιδοθεσια 2024-2025

κημδησ_διακηρυξη παγιδοθεσια 2024-2025

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 121311,15€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 30/01/2024
Ημ/νία λήξης: 14/02/2024
ΑΔΑ: 24PRROC014191522
Αρ. Πρωτ.: 293263