Διακήρυξη Νο 15 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Κάτω των ορίων για την Ανάδειξη αναδόχου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς »

Διακήρυξη Νο 15 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Κάτω των ορίων για την Ανάδειξη αναδόχου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς »

Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 – , Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική

περιληψη διακηρυξης παγιδοθεσια_αδα

ε ν τ υ π ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ η σ π ρ ο σ φ ο ρ ασ

espd-request-v2-17

διακηρυξη παγιδοθεσια_κημδησ

προκηρυξη παγιδοθεσια_κημδησ

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 211924,72€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 12/12/2023
Ημ/νία λήξης: 11/01/2024
ΑΔΑ: 6ΩΗΧ7ΛΗ-ΣΧΕ
Αρ. Πρωτ.: 267221