Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ιδιόκτητα και μισθωμένα οχήματα της Π.Ε. Βοιωτίας & πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.Βοιωτίας για τρία έτη

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ιδιόκτητα και μισθωμένα οχήματα της Π.Ε. Βοιωτίας & πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.Βοιωτίας για τρία έτη

Τηλ.: 2261350290, 249 FAX: 2261350265

εντυπο οικονομικησ προσφορασ

espd-request-v2 (3)(1)

αναρτεα διακηρυξη_καυσιμα τρια ετη

περιληψη διακηρυξησ-καυσιμα 2023-2026(υπόδειγμα)

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 785975,40€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά, Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 30/05/2023
Ημ/νία λήξης: 04/07/2023
ΑΔΑ: 23PROC012808966
Αρ. Πρωτ.: 195575