Ανοικτός διαγωνισμός του Έργου: Ασφαλτοστρώσεις – τεχνικά οδικού δικτύου Πρόδρομος – Ροσκά (Α΄Φάση) προϋπολογισμού 1.199.999,99 ευρώ με το ΦΠΑ24%.  

Ανοικτός διαγωνισμός του Έργου: Ασφαλτοστρώσεις – τεχνικά οδικού δικτύου Πρόδρομος – Ροσκά (Α΄Φάση) προϋπολογισμού 1.199.999,99 ευρώ με το ΦΠΑ24%.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν. ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΗΛ. 2237352429

1. προϋπολογισμοσ

2.τεχνικη περιγραφη

3.τιμολογιο μελετησ

4. διακηρυξη δημοπρασιασ

5. ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων

6. περιληψη διακηρυξησ 9φθ77λη-ψ5ψ

7. προκηρυξη αδαμ

8. οικονομική_προσφορά_έργου_αρ___280223(sign)

9. εεεσ

διευκρινηση

22. α.α. αποφασησ αλλαγησ ημερομ.

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1199999,99€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 23/02/2023
Ημ/νία λήξης: 16/03/2023
ΑΔΑ: 9ΦΘ77ΛΗ-Ψ5Ψ
Αρ. Πρωτ.: 37510/23-2-2023
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email