Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για δύο έτη 2023-2025

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 206902,11€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 22/02/2023
Ημ/νία λήξης: 09/03/2023
ΑΔΑ: 23PROC012177276
Αρ. Πρωτ.: 36202/22-02-2023
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email