Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΄΄ Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για το οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φωκίδας΄΄.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100

ΠΕΡΙΛ ΔΙΑΚΗΡ ΠΡΟΜ ΨΥΧΡ ΑΣΦΑΛΤ Ψ9ΩΘ87ΛΗ-ΦΜΦ

ΔΙΑΚΗΡ ΠΡΟΜ ΨΥΧΡ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ

espd-request-v2-4

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 70000
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 14/10/2022
Ημ/νία λήξης: 31/10/2022
ΑΔΑ: Ψ9ΩΘ87ΛΗ-ΦΜΦ
Αρ. Πρωτ.: 235672/3788
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 237556/2348
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email