Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΄΄ Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για το οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φωκίδας΄΄.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100 ΠΕΡΙΛ ΔΙΑΚΗΡ ΠΡΟΜ ΨΥΧΡ ΑΣΦΑΛΤ Ψ9ΩΘ87ΛΗ-ΦΜΦ ΔΙΑΚΗΡ ΠΡΟΜ ΨΥΧΡ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ espd-request-v2-4

Read More »