Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας για δύο (2) έτη.

Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας για δύο (2) έτη

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας-Δ/νση Διοικητικού/Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών

Λ.Χαινά 93. Χαλκίδα

Παλιαρούτης Κων/νος, Παπακυριακού Κυριάκος,

ΤΗΛ 2221353710-711

ESPD

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(1)

ΑΔΑΜ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΔΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 2022-2023

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 88800,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 29/06/2022
Ημ/νία λήξης: 18/07/2022
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email