Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Νο 6  Ηλεκτρονικού Ανοικτού  Δημόσιου Διαγωνισμού, για  «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ Σ.Υ »

Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 –  ,

Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική

Περιληψη Καθαριότητα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-1

Οικονομική Προσφορά

espd-request-v2

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 350000
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Υλικά - Είδη καθαριότητας
Ημ/νία έκδοσης: 09/06/2022
Ημ/νία λήξης: 14/07/2022
ΑΔΑ: 22PROC010738073
Αρ. Πρωτ.: 130513/3908
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 133213/1370
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email