Ανοικτός διαγωνισμός σύμβασης κατασκευής του έργου: “Διαμόρφωση κτιρίου του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας για τη στέγαση τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών”

Ανοικτός διαγωνισμός σύμβασης κατασκευής του έργου: “Διαμόρφωση κτιρίου του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας για τη στέγαση τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών”

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 22613 50236, 50244
Πληρ.: Μ. Παπαζάχου, Χρ. Ντάης
e-mail: mpapazahou@pste.gov.gr
e-mail: xntais@pste.gov.gr

22PROC010755220 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

22PROC010755282 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

espd-request-v2-4-1

ΕΣΥ-1_signed_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-1_signed_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ-1_signed_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-1_signed_signed

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 2

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ3

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ4

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ5

 

 

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 3000000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 16/06/2022
Ημ/νία λήξης: 04/07/2022
ΑΔΑ: ΩΖΦΑ7ΛΗ-ΥΟ3
Αρ. Πρωτ.: 2239/133110