Επισκευή-Αντικατάσταση φέροντος οργανισμού κέλυφους κλειστού γηπέδου Ιτέας

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1435205,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 08/06/2022
Ημ/νία λήξης: 04/07/2022
ΑΔΑ: 6ΛΞ87ΛΗ-ΞΕΠ
Αρ. Πρωτ.: 129237/2260/08-06-2022
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 133406/1376/14-06-2022
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email