Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με κωδικό 2019ΕΠ05610023 της Σ.Α. ΕΠ0561 του Π.Δ.Ε. και χρηματοδότηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ, ΤΗΛ. 2237352433 Τεχνικών Προδιαγραφών ΗΜ Εξοπλισμού_ΑΑ Τεχνικής Περιγραφής ΗΜ Εξοπλισμού _AA ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΑΑ

Read More »