Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητάς της

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Ευρυτανίας   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, , Κατσαντώνη 2, πληροφορίες κα Μαρία Τριχιά, τηλ 2237350762 Το  πλήρες

Read More »

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο -2- συστημάτων σειράς προτεραιότητας με χωριστές κεντρικές μονάδες, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την  προμήθεια και εγκατάσταση δύο -2- συστημάτων σειράς προτεραιότητας με χωριστές κεντρικές μονάδες, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών

Read More »

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   Στοιχεία επικοινωνίας: Π.Σ.Ε.,Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα

Read More »