Προμήθεια άλατος αποχιονισμού Π.Ε.Βοιωτίας

Συνοπτικός δημόσιος γιαγωνισμός για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού Π.Ε.Βοιωτίας   Στοιχεία επικοινωνίας: Π.Ε.Βοιωτίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών Email: dmakri@viotia .gr, Τηλ.: 2261350290,FAX: 2261350265               

Read More »