Π.Ε.Εύβοιας: Ασφάλιση πυρός και σεισμού του μεγάρου της Π.Ε.Εύβοιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ   Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,

Read More »

Ορθή επανάληψη-Ανακαίνιση κτηνιατρικού εργαστηρίου για τη μεταστέγαση της Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε. Φθιώτιδας

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  ,προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισµό για την ανάθεση  του  έργου:  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ∆.Α.Ο.Κ.  ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ»

Read More »