«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΙΤΕΑΣ-ΔΕΣΦΙΝΑΣ» -ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600009 ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΑΕΠ 566»

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΙΤΕΑΣ-ΔΕΣΦΙΝΑΣ» -ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600009

Read More »

Μεταφορά μαθητών,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού  µε  την  διαδικασία  της  διαπραγµάτευσης  και  κριτήριο  την  χαµηλότερη  τιµή  µε δηµοσίευση  προκήρυξης  για  το  έργο  «Μεταφορά  µαθητών,  χωρικής  αρµοδιότητας 

Read More »