Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

∆ιακήρυξη  ηλεκτρονικού  ανοικτού  δηµόσιου  διαγωνισµού  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  την  παροχήυπηρεσιών«ΠΡΟΒΟΛΗ  ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ  ΜΟΡΦΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΓΕΝΙΚΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΒΟΛΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» Στοιχεία Επικοινωνίας: ΠΣΕ, Δ/νση

Read More »