1/2021(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 106954/1954/25-05-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του Νομού Ευρυτανίας”

1/2021(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 106954/1954/25-05-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του Νομού

Read More »

Δημοσίευση διαγωνισμού : ” Επούλωση λάκκων με άσφαλτο”

Δημοσίευση διαγωνισμού : ” Επούλωση λάκκων με άσφαλτο” Μ.ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΤΗΛ. 2265350570,email: m.faropoulou@fokida.gr 106759_2234_20210524 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΣΥ ΛΑΚΚΟΙ Οικονομική_προσφορά_Έργου180980 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΑΚΚΟΙ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ

Read More »

Έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς 27 και 48 και στις επαρχιακές οδούς 4,5 και 6»

Έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς 27 και 48 και στις επαρχιακές οδούς 4,5 και 6» Στοιχεία επικοινωνίας: Α.ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ 2265350562,

Read More »

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ν..3 Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υπηρεσία“Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυμφρηστού για τα έτη 2021-2022

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ν..3 Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υπηρεσία“Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυμφρηστού για τα έτη

Read More »

Δημοσίευση Περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: ¨Κατασκευή τάφρου όδευσης στην Εθ.Οδό 27″

Δημοσίευση Περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: ¨Κατασκευή τάφρου όδευσης στην Εθ.Οδό 27″ Στοιχεία επικοινωνίας: email: m.faropoulou@fokida.gr, Πληροφορίες: Μ.ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΗΛ. 2265350570   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΟΣ ΑΚΡ.ΑΝΤ ΤΕΥΔ

Read More »

Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε.Βοιωτίας

Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε.Βοιωτίας Τηλ.: 2261350290 FAX: 2261350265 Πληροφορίες: Π. Καραλή 99884_3396_20210517_ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ_ΙΑΤΡΟΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΙΑΤΡΟΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Read More »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς-Η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια οκτώ (8) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνες απεικόνισης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς-Η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια οκτώ (8) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών με

Read More »

Ανοιχτός διαγωνισμός για την δημοπράτηση του έργου «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση Επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι-Γαύρος (Δ΄ ΦΑΣΗ)»(CPV: 45233141-9, 50232100-1 ) της ΠΕ Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.280.000,00€ ευρώ με ΦΠΑ 24%

Ανοιχτός διαγωνισμός για την δημοπράτηση του έργου «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση Επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι-Γαύρος (Δ΄ ΦΑΣΗ)»(CPV: 45233141-9, 50232100-1 ) της ΠΕ Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.280.000,00€

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ”,για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ”,για χρονικό διάστημα τεσσάρων

Read More »