Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Υποέργο :«KATΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ με Κωδικό CPV: 45231300-8

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Υποέργο :«KATΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ.

Read More »

2η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024- 2025-, 2025-2026

2η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024- 2025-, 2025-2026 Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, email:

Read More »

Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμισης και δράσεις ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ , ΤΗΛ. 2265350567 , a.koutsou@pste.gov.gr   1_περιληψη και διακηρυξη γν αμφισσασ αδα αδαμ 4.espd-request-v2 5.έντυπο οικονομικής προσφοράς project_planning_financial_pro_290523 6_φ_δ_σ_ τευχοσ τεχνικων δεδομενων signed

Read More »

Β Στάδιο διαγωνισμού: “ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  – ΚΟΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ  – ΙΣΤΙΑΙΑ”

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΤΗΛ: 2221353695- 2221353840, ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ –  ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1.περιληψη _ διακηρυξη β_ σταδιου__κεντρικοσ οδ. αξονασ β.

Read More »

Β Στάδιο διαγωνισμού: “ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  – ΚΟΡΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ”

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΤΗΛ: 2221353695- 2221353840, ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ –  ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   περιληψη _ διακηρυξη β σταδιου____διακλαδωσεισ__ada_κημδης συγγραφη υποχρεωσεων_νεες

Read More »

Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό

Read More »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κ.Σ Εύβοιας με προϋπολογισμό 36.580,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (29.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κ.Σ Εύβοιας με προϋπολογισμό 36.580,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (29.500,00€ χωρίς

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της ΠΕ Εύβοιας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της ΠΕ Εύβοιας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Read More »

Εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό δίκτυο Νο3 Σεργουλας-Γλύφας και στον Ε.Ο. 48 στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου

Εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό δίκτυο Νο3 Σεργουλας-Γλύφας και στον Ε.Ο. 48 στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου i.kolovos@pste.gov.gr, ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΒΟΣ , ΤΗΛ. 2265350564 δημοσιοποιηση συμβασησ 1.814.000

Read More »