Ανοικτός διαγωνισμός του Έργου: Ασφαλτοστρώσεις – τεχνικά οδικού δικτύου Πρόδρομος – Ροσκά (Α΄Φάση) προϋπολογισμού 1.199.999,99 ευρώ με το ΦΠΑ24%.  

Ανοικτός διαγωνισμός του Έργου: Ασφαλτοστρώσεις – τεχνικά οδικού δικτύου Πρόδρομος – Ροσκά (Α΄Φάση) προϋπολογισμού 1.199.999,99 ευρώ με το ΦΠΑ24%. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2,

Read More »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «για την παροχή υπηρεσίας Κέντρου Λήψεως Σημάτων (παρακολούθηση συναγερμού σε 24ωρη βάση) του Δ. ΚΤΕΟ της ΠΕ Ευρυτανίας έως 31/12/2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «για την παροχή υπηρεσίας Κέντρου Λήψεως Σημάτων(παρακολούθηση συναγερμού σε 24ωρη βάση)του Δ. ΚΤΕΟ της ΠΕ Ευρυτανίας έως 31/12/2023 Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Read More »

Αποκατάσταση βλαβών εγγειοβελτιωτικών έργων στο χείμαρρο Σκίτσα και στο χείμαρρο Πλείστο

Αποκατάσταση βλαβών εγγειοβελτιωτικών έργων στο χείμαρρο Σκίτσα και στο χείμαρρο Πλειστο A.ΚΟΥΤΣΟΥ 2265350567 εσυ_v1 signed οριζοντιογραφια_v1 signed προμετρηση καπ – 241_2022_v3_1 signed προυπολογισμοσ – προμετρ

Read More »

Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΑΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας για δύο (2) έτη

Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΑΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του

Read More »

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για δύο έτη 2023-2025

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για δύο έτη 2023-2025 Τηλ.: 2261350273, 290 Αναρτέα διακήρυξη-καθαριότητα 2023-2025 espd-request-v2(14) 1.9σ427λη-2κο Αναρτέα περίληψη διακήρυξης καθαριότητας

Read More »

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού της μίας αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021 και σε συμφωνία με την Δ30/Α3/232785/21- 7-2022 (ΑΔΑ:ΩΧ8Ξ465ΧΘΞ-5ΣΥ) εγκύκλιο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τις προδιαγραφές, προϋπολογισμού 5.964,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή).

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού της μίας αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του

Read More »