Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων & φορτηγών αυτοκινήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2024

8. εγγραφο προσ δημουσ _ φορεισ (2024) 2.β αποφαση ο.ε. για τιμεσ 2024 (6βν97λη-ψκθ) 3. προσκληση ενδιαφεροντοσ 2024 (9δυδ7λη-φμ7) 4. προδιαγραφεσ gps (2024) 5. αιτηση

Read More »

Πρόσκληση συμμετοχής ιδιωτών για την κατάρτιση ετήσιου Μητρώου 2024 ιδιοκτητών μηχανημάτων και οχημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων (Εκχιονισμοί κλπ)

Πρόσκληση συμμετοχής ιδιωτών για την κατάρτιση ετήσιου Μητρώου 2024 ιδιοκτητών μηχανημάτων και οχημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων (Εκχιονισμοί κλπ) Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε.Βοιωτίας,

Read More »

Διακήρυξη Νο 15 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Κάτω των ορίων για την Ανάδειξη αναδόχου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς »

Διακήρυξη Νο 15 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Κάτω των ορίων για την Ανάδειξη αναδόχου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας

Read More »

Διακήρυξη Νο 14 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό

Read More »

267736/13-12-2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΕ Ευρυτανίας 2023-2024»

267736/13-12-2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων

Read More »

6η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026

6η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, email:

Read More »