Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Υποέργο :«KATΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ με Κωδικό CPV: 45231300-8

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Υποέργο :«KATΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ.

Read More »

2η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024- 2025-, 2025-2026

2η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024- 2025-, 2025-2026 Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, email:

Read More »

Προμήθεια τρωκτικοκτόνων για την καταπολέμηση αρουραίων στις περιοχές του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, καθώς και του Νότιου τμήματος του Δήμου Λαμιέων, προϋπολογισμού έως 14.435,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προμήθεια τρωκτικοκτόνων για την καταπολέμηση αρουραίων στις περιοχές του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, καθώς και του Νότιου τμήματος του Δήμου Λαμιέων, προϋπολογισμού έως 14.435,75 ευρώ

Read More »

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός  για την προμήθεια με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100 ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 2265350512 E-MAIL: k.kavvouras@fokida.gr   περίληψη διακήρυξης 645ε7λη-π84 διακήρυξη με αδαμ

Read More »

Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμισης και δράσεις ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ , ΤΗΛ. 2265350567 , a.koutsou@pste.gov.gr   1_περιληψη και διακηρυξη γν αμφισσασ αδα αδαμ 4.espd-request-v2 5.έντυπο οικονομικής προσφοράς project_planning_financial_pro_290523 6_φ_δ_σ_ τευχοσ τεχνικων δεδομενων signed

Read More »

2η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 47, 48 για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 και το μάθημα της κολύμβησης των δημόσιων σχολικών μονάδων Π. Ε. Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2023-2024, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2023-2026

Τηλ.: 2261350273 pkallioras@pste.gov.gr Αναρτεα προσκληση-2η δσα (47_ 48 _ κολυμβηση)

Read More »